Aogsoft DivX Converter 3.3

Licencji: Bezpłatna wersja próbna ‎Rozmiar pliku: 25.00 MB
‎Ocena użytkowników: 3.0/5 - ‎1 ‎Głosów

Aogsoft DivX Converter pomaga konwertować różne formaty wideo, w tym AVI, MKV, WMV, MP4, MOV, itp. Dodatkowo możesz wyodrębnić pliki audio M4A lub MP3 z dowolnego z filmów. Wyposażony w pełną gamę funkcji edycji, takich jak dzielenie wideo, ustawianie wielu formatów wyjściowych dla jednego źródła, wyodrębnianie segmentów i dostosowywanie rozmiaru pliku wyjściowego, aby zapewnić doskonały obraz. Nowe funkcje: 1. Sprawia, że wbudowany odtwarzacz jest zmienny (przełącza tryb powiększenia między 4:3 a 16:9) 2. Obsługuje wprowadzanie formatów obrazów aparatu cyfrowego 3. Oferuje funkcję zarządzania energią Najważniejsze cechy programu: 1. Obsługiwane formaty źródłowe: AVI, DV, DIF, MKV, MPG, MPEG, DAT, VOB, MP4, 3GP, 3G2, MOV, QT, RM, RMVB, DAT, WMV, ASF. 2. Obsługiwane formaty wyjściowe: M4A, MP3, DivX, XviD, AVI, MOV, MP4, MPEG1, MPEG2, MPEG4/H.264, VOB, WMV, 3GPP, 3GPP2, FLV. 3. Konwertuj zdjęcia JPG, PNG, BMP, GIF na DivX, XviD lub inne pliki wideo. 4. Obsługa procesora wielordzeniowego. Im więcej masz rdzeni, tym szybsza będzie konwersja. 5. Wyprowadzaj wiele formatów z jednego źródła 6. Wybierz tryby podziału lub dostosuj czas/rozmiar podziału, aby podzielić film na żądane segmenty 7. Wbudowany kalkulator szybkości transmisji bitów ułatwia uzyskanie żądanego rozmiaru pliku wyjściowego. 8. Ustaw czas rozpoczęcia i czas trwania określonego segmentu, który chcesz wyodrębnić z pliku źródłowego. 9. Skorygowane parametry wyjściowe, takie jak kodek wideo, rozmiar wideo, szybkość transmisji bitów, liczba klatek na sekundę, kodek audio, kanały i tak dalej. 10. Uruchom konwerter DivX w tle, aby zaoszczędzić zasoby procesora dla innych aplikacji. 11. Ustaw automatyczne czynności, aby zamknąć, zamknąć, hibernacji lub gotowości 12. Rób zdjęcia podczas wyświetlania podglądu źródłowego wideo. 13. Automatyczne sprawdzanie dostępności aktualizacji oprogramowania.

historia wersji

 • Wersja 3.3 opublikowany na 2013-06-22

  Umowa licencyjna użytkownika końcowego – Umowa licencyjna użytkownika końcowego  WAŻNE PRZECZYTAJ UWAŻNIE: Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego ("EULA") jest umową prawną między Tobą (osobą indywidualną lub jedną osobą prawną, która będzie określana w niniejszej Umowie Licencyjnej użytkownika jako &You") a Aogsoft Studio ("LICENSOR"). Licencjonowane materiały obejmują program komputerowy oraz wszelkie powiązane nośniki, materiały drukowane i dokumentację elektroniczną ("SOFTWARE"). OPROGRAMOWANIE zawiera również wszelkie aktualizacje OPROGRAMOWANIA, składniki dodatkowe, usługi internetowe i/lub uzupełnienia, które licencjodawca może dostarczyć Ci lub udostępnić Jemu po dacie uzyskania przez Użytkownika wstępnej kopii OPROGRAMOWANIA w zakresie, w jakim takim elementom nie towarzyszy oddzielna umowa licencyjna lub warunki użytkowania. Instalując, kopiując, pobierając, uzyskując dostęp lub w inny sposób korzystając z OPROGRAMOWANIA, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie warunków niniejszej Umowy Licencyjnej. Jeśli użytkownik nie zgadza się z warunkami niniejszej Umowy Licencyjnej, nie powinien instalować oprogramowania, uzyskiwać do niej dostępu ani korzystać z niego.
  Do celów niniejszej Umowy Licencyjnej termin "LICENSOR" odnosi się do Aogsoft Studio, z wyjątkiem przypadku nabycia OPROGRAMOWANIA jako składnika oprogramowania Aogsoft Studio software pierwotnie licencjonowanego od producenta systemu komputerowego lub komponentu systemu komputerowego, a następnie "LICENSOR" lub odnosi się do takiego producenta sprzętu. Instalując, kopiując, pobierając, uzyskując dostęp lub w inny sposób korzystając z OPROGRAMOWANIA, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie warunków niniejszej Umowy Licencyjnej. Jeśli użytkownik nie zgadza się z warunkami niniejszej Umowy Licencyjnej Użytkownika Oprogramowania, licencjodawca nie chce udzielać licencji na oprogramowanie. W takim przypadku Użytkownik nie może instalować, kopiować, pobierać ani w inny sposób korzystać z OPROGRAMOWANIA.

  UWAGA: JEŚLI NIE MASZ WAŻNEJ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE, NIE JESTEŚ UPOWAŻNIONY DO INSTALOWANIA, KOPIOWANIA LUB KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA W INNY SPOSÓB, CHYBA ŻE JEST TO KONIECZNE DO OKRESU PRÓBNEGO.

  1) LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE

  OPROGRAMOWANIE jest chronione przez prawa własności intelektualnej i traktaty. OPROGRAMOWANIE jest licencjonowane, a nie sprzedawane.
  Niniejsza EULA przyznaje Ci następujące prawa:
  * OPROGRAMOWANIE SYSTEMSOWE - Użytkownik może zainstalować i używać jednej kopii OPROGRAMOWANIA na jednym komputerze, w tym na stacji roboczej, terminalu lub innym cyfrowym urządzeniu elektronicznym ("COMPUTER").
  * PAMIĘĆ MASOWA/KORZYSTANIE Z SIECI - Użytkownik może również przechowywać lub instalować kopię OPROGRAMOWANIA na urządzeniu pamięci masowej, takim jak serwer sieciowy, używanym wyłącznie do instalowania lub uruchamiania OPROGRAMOWANIA na innych komputerach użytkownika za pośrednictwem sieci wewnętrznej; Użytkownik musi jednak nabyć i poświęcić licencję na każdy oddzielny komputer lub z którego oprogramowanie jest zainstalowane, używane, dostępne, wyświetlane lub uruchamiane. Licencja na OPROGRAMOWANIE nie może być udostępniana ani używana jednocześnie na różnych komputerach.
  Ograniczenia:
  * Użytkownik nie może sprzedawać, licencjonować ani rozpowszechniać kopii OPROGRAMOWANIA w sposób autonomiczny lub jako część jakiejkolwiek kolekcji, produktu lub usługi, w przypadku gdy podstawową wartością produktu lub usługi jest OPROGRAMOWANIE.
  * Użytkownik nie może wykorzystywać ani rozpowszechniać żadnego OPROGRAMOWANIA, które obejmuje reprezentacje identyfikowalnych osób, logo, inicjały, emblematy, znaki towarowe lub podmioty w celach komercyjnych lub w celu wyrażenia lub sugerowania jakiegokolwiek poparcia lub skojarzenia z jakimkolwiek produktem, usługą, podmiotem lub działalnością.
  * Użytkownik musi zwolnić firmę Aogsoft z odpowiedzialności, chronić ją przed wszelkimi roszczeniami lub procesami sądowymi, w tym opłatami adwokackimi, które wynikają z korzystania lub dystrybucji OPROGRAMOWANIA zmodyfikowanego przez Ciebie lub wynikającego z niego.
  * Aogsoft szanuje prawa artystów i firm filmowych, a właściwe korzystanie z OPROGRAMOWANIA nie narusza tych praw. Nie można kopiować płyt DVD w celu sprzedaży lub rozdawania kopii ani w celach komercyjnych.
  * Aogsoft zniechęca do wszelkich prób kopiowania wypożyczonych płyt DVD. Jest to niezgodne z prawem, aby wykonać kopię DVD do większości celów innych niż własny użytek. Aogsoft szanuje prawa artystów i firm filmowych i prosi, abyś zrobił to samo.
  * Za pomocą oprogramowania utworzy kopie zapasowe płyt DVD. Kopia będzie archiwazajną kopią zapasową płyty DVD, stworzoną wyłącznie do użytku prywatnego i osobistego właściciela płyty DVD, z której została wykonana. Federalne przepisy prawa autorskiego zabraniają nieautoryzowanego powielania, rozpowszechniania lub wystawa materiałów chronionego prawem autorskim, jeśli takie istnieją, zawartych w archiwalnej kopii zapasowej. Odsprzedaż, powielanie, dystrybucja lub komercyjne wykorzystanie archiwacyjnej kopii zapasowej jest surowo zabronione. Prosimy o poszanowanie praw właścicieli praw autorskich.

  2) OPIS INNYCH PRAW I OGRANICZEŃ.

  * OGRANICZENIA DOTYCZĄCE INŻYNIERII ODWROTNEJ, DEKOMPILACJI I DEMONTAŻU - Użytkownik nie może odtwarzać oprogramowania, dekompilować ani dezasemagulować oprogramowania, z wyjątkiem przypadków i tylko w zakresie, w jakim taka działalność jest wyraźnie dozwolona przez obowiązujące prawo, niezależnie od tego ograniczenia.
  * ZNAKI TOWAROWE - Niniejsza Umowa licencyjna nie przyznaje Użytkownikowi żadnych praw w związku ze znakami towarowymi lub usługowymi licencjodawcy lub jego dostawców.
  * BRAK WYNAJMU, LEASINGU LUB KOMERCYJNEGO HOSTINGU - Użytkownik nie może wynajmować, dzierżawić, wypożyczać ani świadczyć komercyjnych usług hostingowych osobom trzecim za pomocą OPROGRAMOWANIA.
  * USŁUGI WSPARCIA - LICENCJODAWCA może świadczyć Usługi wsparcia związane z OPROGRAMOWANIEM ("Support Services"). Korzystanie z Usług pomocy technicznej podlega zasadom i programom opisanym w instrukcji obsługi, w dokumentacji "online" lub w innych materiałach od dostawcy usług pomocy technicznej. Każdy dodatkowy kod OPROGRAMOWANIA dostarczony Użytkownikowi w ramach Usług Wsparcia jest uważany za część OPROGRAMOWANIA i podlega warunkom niniejszej Umowy Licencyjnej. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że licencjodawca może wykorzystywać informacje, które użytkownik przekazuje licencjodawcy w ramach Usług Pomocy Technicznej do celów biznesowych, w tym w celu wsparcia produktu i rozwoju. W przypadku oprogramowania licencjonowanego przez producenta sprzętu należy zapoznać się z numerem pomocy technicznej producenta i adresem podanym w dokumentacji sprzętowej użytkownika.
  * ROZWIĄZANIE UMOWY - Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw, LICENCJODAWCA lub jego dostawcy mogą wypowiedzieć niniejszą Umowę licencyjną, jeśli Użytkownik nie przestrzega warunków niniejszej Umowy Licencyjnej. W takim przypadku Użytkownik musi zniszczyć wszystkie kopie OPROGRAMOWANIA i wszystkich jego części składowych.
  * AKTUALIZACJE - Jeśli OPROGRAMOWANIE jest oznaczone jako uaktualnienie, Użytkownik musi uzyskać licencję na korzystanie z produktu zidentyfikowanego przez Aogsoft jako kwalifikującego się do uaktualnienia w celu korzystania z OPROGRAMOWANIA. Oprogramowanie oznaczone jako uaktualnienie zastępuje i/lub uzupełnia produkt, który stanowił podstawę uprawnień Użytkownika do uaktualnienia. Możesz korzystać z otrzymanego uaktualnionego produktu wyłącznie zgodnie z warunkami niniejszej Umowy Licencyjnej. Jeśli OPROGRAMOWANIE jest uaktualnieniem komponentu pakietu programów SOFTWARE, które Licencjobiorca licencjonuje jako jeden produkt, OPROGRAMOWANIE może być używane i przesyłane tylko jako część tego pojedynczego pakietu produktu i nie może być oddzielone do użytku na więcej niż jednym KOMPUTERZE.
  * KOPIA ZAPASOWA - Po zainstalowaniu jednej kopii OPROGRAMOWANIA zgodnie z niniejszą EuLA, Użytkownik może przechowywać oryginalne nośniki, na których oprogramowanie zostało dostarczone przez Aogsoft wyłącznie do celów tworzenia kopii zapasowych lub archiwizacji. Jeśli do korzystania z OPROGRAMOWANIA na komputerze wymagane jest użycie oryginalnego nośnika, Użytkownik może wykonać jedną kopię OPROGRAMOWANIA wyłącznie w celu tworzenia kopii zapasowych lub archiwizacji. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej Umowy Licencyjnej, Użytkownik nie może w inny sposób tworzyć kopii OPROGRAMOWANIA lub materiałów drukowanych dołączonych do OPROGRAMOWANIA.
  * AUTOMATYCZNE FUNKCJE KOMUNIKACYJNE - OPROGRAMOWANIE składa się z interaktywnych aplikacji internetowych, które wykonują różnorodne komunikaty przez Internet w ramach normalnego działania. Wiele funkcji komunikacyjnych jest automatycznych i jest domyślnie włączonych. Instalując i/lub korzystając z OPROGRAMOWANIA, Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z funkcji komunikacyjnych OPROGRAMOWANIA. Po aktywowaniu OPROGRAMOWANIA informacje o użytkowniku, w tym identyfikator użytkownika, będą wysyłane w komunikacji z serwerami Aogsoft. Te informacje są używane do sprawdzania w tle na serwerach licencji Aogsoft. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkiek przeciwko serwerom licencji Aogsoft. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie opłaty telekomunikacyjne lub inne opłaty za łączność poniesione w wyniku korzystania z OPROGRAMOWANIA.
  * PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ - Wszelkie tytuły i prawa własności intelektualnej do OPROGRAMOWANIA (w tym między innymi obrazy, fotografie, animacje, wideo, audio, muzyka, tekst i "aplety&włączone do OPROGRAMOWANIA), dołączone materiały drukowane oraz wszelkie kopie OPROGRAMOWANIA są własnością licencjodawcy lub jego dostawców. Wszelkie tytuły i prawa własności intelektualnej do treści, które nie są zawarte w OPROGRAMOWANIU, ale mogą być dostępne za pomocą OPROGRAMOWANIA, są własnością odpowiednich właścicieli treści i mogą być chronione przez obowiązujące prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej i traktaty. Niniejsza Umowa Licencyjna Nie daje Ci żadnych praw do korzystania z takich treści. Jeśli niniejsze OPROGRAMOWANIE zawiera dokumentację dostarczoną wyłącznie w formie elektronicznej, Użytkownik może wydrukować jedną kopię takiej dokumentacji elektronicznej. Użytkownik nie może kopiować drukowanych materiałów dołączonych do OPROGRAMOWANIA. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane na mocy niniejszej Umowy Licencyjnej, są zastrzeżone przez licencjodawcę i jego dostawców.
  * Prawa licencyjne rządu Stanów Zjednoczonych - Wszelkie oprogramowanie dostarczone rządowi Stanów Zjednoczonych zgodnie z prośbami wydanymi w dniu 1 grudnia 1995 r. lub później, jest o których mowa w prawach i ograniczeniach licencji komercyjnych opisanych w innym miejscu niniejszego regulaminu. Wszystkie oprogramowanie dostarczone rządowi Stanów Zjednoczonych zgodnie z prośbami wydanymi przed 1 grudnia 1995 r. jest objęte ograniczonymi prawami przewidzianymi w FAR, 48 CFR 52.227-14 (CZERWIEC 1987) lub DFAR, 48 CFR 252.227-7013 (KTZ 1988), stosownie do przypadku.
  * OGRANICZENIA EKSPORTOWE - Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że OPROGRAMOWANIE podlega jurysdykcji eksportowej USA. Użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów międzynarodowych i krajowych, które mają zastosowanie do OPROGRAMOWANIA, w tym przepisów administracji eksportowej STANÓW Zjednoczonych, a także ograniczeń dla użytkowników końcowych, przeznaczenia końcowego i przeznaczenia wydanych przez stany Zjednoczone i inne rządy.
  * OGRANICZONA GWARANCJA
  UWAGA: JEŚLI UŻYTKOWNIK LICENCJONOWAŁ OPROGRAMOWANIE OD PRODUCENTA SPRZĘTU JAKO SKŁADNIK OPROGRAMOWANIA XILISOFT, ZAPOZNAJ SIĘ Z OGRANICZONĄ GWARANCJĄ, OGRANICZENIEM ODPOWIEDZIALNOŚCI I INNYMI DODATKAMI DO SPECJALNYCH POSTANOWIEŃ DOSTARCZONYCH WRAZ Z INNYMI PRODUKTAMI OPROGRAMOWANIA XILISOFT LUB W NICH. TAKIE OGRANICZONE GWARANCJE, OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI I PRZEPISY SZCZEGÓLNE STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ NINIEJSZEJ UMOWY EULA I ZASTĘPUJĄ WSZYSTKIE GWARANCJE, OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI I INNE POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE OKREŚLONE PONIŻEJ.
  W PRZYPADKU OPROGRAMOWANIA LICENCJONOWANEGO BEZPOŚREDNIO OD FIRMY XILISOFT STOSUJE SIĘ NASTĘPUJĄCE SEKCJE:
  OGRANICZONA GWARANCJA NA OPROGRAMOWANIE - Aogsoft gwarantuje, że OPROGRAMOWANIE będzie działać zasadniczo zgodnie z towarzyszącymi materiałami przez okres dziewięćdziesięciu (90) dni od daty otrzymania.
  Jeśli dorozumiana gwarancja lub warunek jest tworzony przez Twój kraj, stan / jurysdykcję i prawo federalne lub stanowe / prowincjonalne zabrania jej wyłączenia, Masz również dorozumianą gwarancję lub warunek, ale tylko w przypadku wad wykrytych w okresie niniejszej ograniczonej gwarancji (dziewięćdziesiąt dni). CO DO WSZELKICH WAD WYKRYTYCH PO OKRESIE DZIEWIĘĆDZIESIĘCIU (90) DNI, NIE MA ŻADNEJ GWARANCJI ANI WARUNKU JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU. Niektóre kraje/stany/jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia dotyczące czasu obowiązywały dorozumiana gwarancja lub warunek, więc powyższe ograniczenie może nie mieć zastosowania do Ciebie.
  Wszelkie uzupełnienia lub aktualizacje OPROGRAMOWANIA, w tym między innymi wszelkie (jeśli istnieją) dodatki service pack lub poprawki dostarczone Ci po upływie dziewięćdziesiątego (90) dni ograniczonego okresu gwarancji nie są objęte żadną gwarancją lub warunkiem, wyraźnym, dorozumianym lub ustawowym.
  * OGRANICZENIE ŚRODKÓW ZARADCZYCH - BRAK SZKÓD NASTĘPCZYCH LUB INNYCH - Wyłączne zadośćuczynienie użytkownika z tytułu naruszenia niniejszej ograniczonej gwarancji jest określone poniżej. Z wyjątkiem zwrotu środków wybranych przez Aogsoft, UŻYTKOWNIK NIE MA PRAWA DO ŻADNYCH SZKÓD, W TYM, ALE NIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO SZKÓD NASTĘPCZYCH, jeśli OPROGRAMOWANIE nie spełnia ograniczonej gwarancji Aogsoft, oraz, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, nawet jeśli jakikolwiek środek zaradczy nie spełnia jego zasadniczego celu. Warunki poniższej sekcji ("Wyłączenie przypadkowych, wtórnych i niektórych innych szkód;quot;) są również włączone do niniejszej ograniczonej gwarancji. Niektóre stany/jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie szkód przypadkowych lub wtórnych, więc powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie mieć zastosowania do Ciebie. Niniejsza ograniczona gwarancja daje Użytkownikowi określone prawa. Użytkownik może mieć inne osoby, które różnią się w zależności od stanu/jurysdykcji.
  * TWÓJ WYŁĄCZNY ŚRODEK ZARADCZY - Aogsoft' i jego dostawcy, cała odpowiedzialność i wyłączny środek zaradczy Użytkownika będą, według uznania Aogsoft, z zastrzeżeniem obowiązującego prawa, (a) zwrotu zapłaconej ceny (jeśli istnieje) za OPROGRAMOWANIE lub (b) naprawy lub wymiany OPROGRAMOWANIA, która nie spełnia niniejszej Ograniczonej Gwarancji i która zostanie zwrócona firmie Aogsoft za kopię otrzymania. Otrzymasz ts Ograniczona gwarancja i która jest zwracana do Aogsoft z kopią paragonu. Użytkownik otrzyma środek zaradczy wybrany przez Aogsoft bez opłat, z wyjątkiem tego, że ponosisz odpowiedzialność za wszelkie wydatki, które użytkownik może ponieść (np. koszt wysyłki OPROGRAMOWANIA do Aogsoft). Niniejsza ograniczona gwarancja jest nieważna, jeśli awaria OPROGRAMOWANIA wynika z wypadku, nadużycia, niewłaściwego zastosowania, nieprawidłowego użytkowania lub wirusa. Wszelkie oprogramowanie zamienne będzie objęte gwarancją przez pozostałą część pierwotnego okresu gwarancji lub trzydzieści (30) dni, w zależności od tego, która z tych wartości jest dłuższa. Ani te środki zaradcze, ani żadne usługi pomocy technicznej oferowane przez Aogsoft nie są dostępne bez dowodu zakupu z autoryzowanego źródła międzynarodowego.
  * ZRZECZENIE SIĘ GWARANCJI - Ograniczona gwarancja, która pojawia się powyżej, jest jedyną wyraźną gwarancją udzieloną Państwu i jest udzielana w miejsce wszelkich innych wyraźnych gwarancji (jeśli takie istnieją) utworzonych na podstawie jakiejkolwiek dokumentacji lub opakowania. Z wyjątkiem ograniczonej gwarancji i w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Aogsoft i jej dostawcy świadczą OPROGRAMOWANIE i Usługi Wsparcia (jeśli istnieją) W STANIE TAKIM JAK JEST I Z WSZELKIMI WADAMI, i niniejszym zrzekają się wszelkich innych gwarancji i warunków, wyraźnych, dorozumianych lub ustawowych, w tym, ale nie ograniczając się do wszelkich (jeśli istnieją) dorozumianych gwarancji, obowiązków lub warunków przydatności handlowej, przydatności do określonego celu , dokładność lub kompletność odpowiedzi, wyników, wysiłku pracochłanckiego, braku wirusów i braku zaniedbania, a wszystko to w odniesieniu do OPROGRAMOWANIA, a także świadczenia lub nieświadczenia Usług Wsparcia. PONADTO, NIE MA GWARANCJI LUB WARUNKU TYTUŁU, CICHEJ PRZYJEMNOŚCI, CICHEGO POSIADANIA, KORESPONDENCJI Z OPISEM LUB NIE NARUSZENIA W ODNIESIENIU DO OPROGRAMOWANIA.
  WYŁĄCZENIE PRZYPADKOWYCH, WTÓRNYCH I NIEKTÓRYCH INNYCH SZKÓD. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, W ŻADNYM WYPADKU XILISOFT LUB JEGO DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, POŚREDNIE LUB WTÓRNE SZKODY (W TYM, ALE NIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO, ODSZKODOWANIA ZA UTRATĘ ZYSKÓW LUB INFORMACJI POUFNYCH LUB INNYCH, ZA PRZERWĘ W DZIAŁALNOŚCI, ZA SZKODY NA MIEJSCU, ZA UTRATĘ PRYWATNOŚCI, ZA NIEWYPEŁNIENIE JAKICHKOLWIEK OBOWIĄZKÓW, W TYM DOBREJ WIARY LUB ROZSĄDNEJ STARANNOŚCI , W PRZYPADKU ZANIEDBANIA I WSZELKICH INNYCH STRAT PIENIĘŻNYCH LUB INNYCH STRAT) WYNIKAJĄCYCH Z LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA, ŚWIADCZENIEM LUB NIEUDZIELANIEM USŁUG WSPARCIA LUB W INNY SPOSÓB W RAMACH LUB W ZWIĄZKU Z JAKIMKOLWIEK POSTANOWIENIEM NINIEJSZEJ UMOWY EULA, NAWET W PRZYPADKU WINY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO (W TYM ZANIEDBANIA), ODPOWIEDZIALNOŚCI NA ZASADZIE , NARUSZENIE UMOWY LUB NARUSZENIE GWARANCJI XILISOFT LUB JAKIEGOKOLWIEK DOSTAWCY, A NAWET JEŚLI XILISOFT LUB JAKIKOLWIEK DOSTAWCA ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

  3) RÓŻNE

  * CAŁA UMOWA - Niniejsza Umowa Licencyjna (w tym wszelkie aneksy lub zmiany niniejszej Umowy Licencyjnej, które są zawarte w OPROGRAMOWANIU) jest całością umowy między Użytkownikiem a Aogsoft w odniesieniu do OPROGRAMOWANIA i Usług Wsparcia (jeśli takie istnieją) i zastępują wszystkie wcześniejsze lub równoczesne ustne lub pisemne komunikaty, propozycje i oświadczenia dotyczące OPROGRAMOWANIA lub innych przedmiotów objętych niniejszą Umową EuLA. W zakresie, w jakim warunki jakichkolwiek zasad lub programów Aogsoft są sprzeczne z warunkami niniejszej Umowy Licencyjnej, warunki niniejszej Umowy Licencyjnej Umowy Licencyjnej Umowy licencyjnej państwa członkowskie będą podlegać kontroli.
  * CZĘŚCIOWA NIEWAŻNOŚĆ - Jeśli jakiekolwiek postanowienie warunków lub jakakolwiek część postanowienia zostanie uznana przez jakikolwiek sąd lub organ administracyjny właściwej jurysdykcji za niezgodną z prawem, nieważną lub niewykonalną, a dane postanowienie (lub częściowe postanowienie) nie ma charakteru fundamentalnego dla warunków jako całości, nie ma to wpływu na legalność, ważność lub wykonalność pozostałej części warunków (w tym pozostałą część okresu, który zawiera odpowiednie postanowienie) nie ma wpływu.
  * BRAK ZRZECZENIA SIĘ - Niewykonanie lub opóźnienie w wykonywaniu prawa, uprawnienia lub środka prawnego przewidzianego na warunkach lub mocy prawa nie stanowi zrzeczenia się tego prawa, uprawnienia lub środka prawnego. Jeśli Aogsoft zrzeka się naruszenia któregokolwiek z postanowień warunków, nie będzie to działać jako zrzeczenie się późniejszego naruszenia tego postanowienia lub jako zrzeczenie się naruszenia jakiegokolwiek innego postanowienia.
  * CESJA - Nie możesz scedować warunków ani żadnych praw wynikających z niniejszej Umowy. Aogsoft może według własnego uznania przypisać warunki lub prawa wynikające z niniejszej Umowy osobom trzecim, bez wcześniejszego powiadomienia.
  * OBOWIĄZUJĄCE PRAWO - Warunki będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem stanu Kalifornia.
  * JĘZYK - Oryginalna angielska wersja terminów mogła zostać przetłumaczona na inne języki. W przypadku niezgodności lub rozbieżności między wersją angielską a jakąkolwiek inną wersją językową, wersja w języku angielskim ma pierwszeństwo.
  * SURVIVAL - Warunki sekcji 2 i 3 niniejszej Umowy Licencyjnej, a także wszelkie inne postanowienia, które są wyrażone w celu przetrwania lub działania w przypadku rozwiązania umowy, umowy licencyjnej ue i obowiązujących dodatkowych warunków z jakiegokolwiek powodu.

Szczegóły programu