MUKADDES TÜRK TÜRKÇE INCIL TÜRKÇE KUTSAL KITAP TURKISH BIBLE 1.0

Licencji: Wolna ‎Rozmiar pliku: 63.12 MB
‎Ocena użytkowników: 0.0/5 - ‎0 ‎Głosów

Pobierz turecką Biblię teraz za darmo. Zawiera tureckie audio biblii. Czytaj, słuchaj i dziel się Słowem Bożym z BIBLIĄ W języku tureckim. Zawiera wszystkie książki w Starym Testamencie i Nowym Testamencie. + Brak połączenia z Internetem wymagane dla biblii tekstowej. Może być używany w trybie offline. + Audio Biblia wymaga połączenia z Internetem cretsiz Hemen T rk ncil ndir . T rk Ses ncil i erir . Okumak, dinlemek ve T rk ncil Tanr 'n n S z n paylaşmak . Eski Ahit ve Yeni Ahit t m kitaplar i ermektedir . + Metin ncil i w gerekli hi bir internet ba lant s ba lant s . evrimd ş kullan lan olabilir . + Ses ncil internet ba lant s gerektirir Eski Antlaşma Stary Testament Yarat l ş (Genesis) M s r'dan k ş (Exodus) Lewilotniana (Kapłużysta) lde Say m (Liczby) Yasa'n n Tekrar (Utrwale) Yeşu (Joshua) Hakimler (Sędziowie) Rut (Ruth) 1 Samuel (1 Samuel) 2 Samuel (2 Samuel) 1. Krallar (1 Król) 2. Krallar(2 Królów) 1. Tarihler (1 Kroniki) 2. Tarihler(2 Kroniki) Ezra Nehemya (Nehemia) Ester (Ester) Ey p (Praca) Mezmurlar (Psalmy) S leyman' n zdeyişleri (Przysłowia) Vaiz (Ecclesiastes) Ezgiler Ezgisi (Pieśń piosenek) Yeşaya (Izajasz) Yeremya (Jeremiasz) Tlar (Lamentations) Hezechiel Daniel Hoşea (Ozeasz) Yoel(Joel) Amos Ovadya Yunus Mika Nahum (Nahum) Habakkuk Sefanya (Zephaniah) Hagay Zekeriya (Zachariasz) Malaki Yeni Antla & #351;ma NOWY TESTAMENT Mateusz Markos (Mark) Łukasz Yuhanna Resullerin (Akty) Romal lara (Rzymianie) 1 Korintoslulara(1 Koryntian) 2 Korintoslulara(2 Koryntian) Galatyal lara (Galatów) Efeslilere (Efezjan) Filipililere (Filippianie) Koloselilere (Kolosan) 1 Selaniklilere (1 Tesalonicz) 2 Selaniklilere (2 Tesalonicz) 1 Timoteosa(1 Tymoteusz) 2 Timoteosa (2 Tymoteusza) Tytus Filimona(Filemon) branilere (Hebrajczycy) Yakub'un (James) 1 Petrus'un (1 Piotr) 2 Petrus'un(2 Piotr) 1 Yuhanna'n(1 Jan) 2 Yuhanna'n n (2 Jan) 3 Yuhanna'n n (3 Jan) Yahuda'n (Jude) Vahiy (Objawienie)

historia wersji

  • Wersja 1.0 opublikowany na 2016-09-12

Szczegóły programu