iFile app 2.0.7

Licencji: Wolna ‎Rozmiar pliku: 2.01 MB
‎Ocena użytkowników: 4.3/5 - ‎2900 ‎Głosów

Czy twoje urządzenie Apple ma możliwość przeglądania plików lub nawigacji, jak chcesz? Jesteśmy pewni, że odpowiedź będzie NIE bez iFile. iFile ma wiele wielu funkcji, a nie domyślne aplikacje Apple lub aplikacje ze Sklepu z aplikacjami. Teraz możesz pobrać i zainstalować aplikację iFile w ciągu kilku sekund tylko za pomocą jednego kliknięcia. iFile to jedna z popularnych aplikacji opracowanych dla urządzeń Apple. Użytkownik ma wiele funkcji za pomocą tej aplikacji, takich jak nawigacja plików i folderów z katalogu głównego, edycja plików, w tym pliki systemowe, instalacja i wycinanie plików, wklejanie i kopiowanie. Większość z tych funkcji nie są dostępne w apple iOS. Pobierz iFiles i poczuj prawdziwe funkcje na swoich urządzeniach. Obsługa plików iFile iPhone, iPod touch, iPad Obsługa systemu iOS Ten moment iFile wsparcie dla wszystkich Apple Ios Dlaczego czekasz ... aplikacja iFile jest blisko dla twojej ręki dla Apple Ios, Jailbreak i zabrać go na swoje urządzenie

historia wersji

  • Wersja 2.0.7 opublikowany na 2014-01-01
    Aplikacja iFile zgodna z najnowszymi wersjami systemu iOS

Szczegóły programu

Eula

Umowa licencyjna użytkownika końcowego – Umowa licencyjna użytkownika końcowego

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO DLA aplikacji iFile IMPORTANT PROSIMY o uważne zapoznanie się z warunkami niniejszej umowy licencyjnej przed kontynuowaniem instalacji tego programu: iFile App inc End-User License Agreement ("EULA") jest umową prawną między Użytkownikiem (osobą fizyczną lub jednym podmiotem) a iFile App inc. dla oprogramowania iFile App inc określonego powyżej, które może zawierać powiązane składniki oprogramowania, nośniki, materiały drukowane oraz "online" lub elektroniczną dokumentację iFile App Instalując, kopiując lub w inny sposób korzystając z OPROGRAMOWANIA, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie warunków niniejszej Umowy Licencyjnej Użytkownika Oprogramowania. Niniejsza umowa licencyjna stanowi całość umowy dotyczącej programu między Użytkownikiem a Użytkownikiem a (INSERT COMPANY NAME) (zwana "licencjobiorcą") i zastępuje wszelkie wcześniejsze propozycje, reprezentacje lub porozumienia między stronami. Jeśli użytkownik nie zgadza się z warunkami niniejszej umowy Licencyjnej, nie należy instalować ani używać aplikacji iFile. Aplikacja iFile jest chroniona prawami autorskimi i międzynarodowymi traktatami dotyczącymi praw autorskich, a także innymi prawami i traktatami dotyczącymi własności intelektualnej. OPROGRAMOWANIE JEST LICENCJONOWANE, a nie sprzedawane. 1. UDZIELENIE LICENCJI. Aplikacja iFile jest licencjonowana w następujący sposób: a) Instalacja i użytkowanie. Aplikacja iFile w przyznaje ci prawo do instalowania i używania kopii aplikacji iFile na komputerze z prawidłową licencjonowaną kopią systemu operacyjnego, dla którego zaprojektowano aplikację iFile [np. b) Kopie zapasowe. Użytkownik może również wykonać kopie aplikacji iFile, które mogą być niezbędne do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji. 2. OPIS INNYCH PRAW I OGRANICZEŃ. (a) Prowadzenie informacji o prawach autorskich. Użytkownik nie może usuwać ani zmieniać żadnych informacji o prawach autorskich na wszystkich kopiach aplikacji iFile. b) Dystrybucja. Użytkownik nie może rozpowszechniać zarejestrowanych kopii aplikacji iFile osobom trzecim. Wersje ewaluacyjne dostępne do pobrania ze stron internetowych (INSERT COMPANY NAME) mogą być swobodnie rozpowszechniane. c) Zakaz inżynierii odwrotnej, ponownej kompilacji i demontażu. Użytkownik nie może odtwarzać, dekompilować ani dezasemble aplikacji iFile, z wyjątkiem przypadków i tylko w zakresie, w jakim taka działalność jest wyraźnie dozwolona przez obowiązujące prawo, niezależnie od tego ograniczenia. d) Wynajem. Użytkownik nie może wypożyczać, dzierżawić ani wypożyczać aplikacji iFile. (e) Usługi wsparcia. Aplikacja iFile może świadczyć usługi pomocy technicznej związane z aplikacją iFile ("Support Services"). Każdy dodatkowy kod oprogramowania dostarczony w ramach Usług Pomocy Technicznej będzie uważany za część Aplikacji iFile i podlega warunkom niniejszej Umowy Licencyjnej. (f) Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik musi przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących korzystania z aplikacji iFile. 3. WYPOWIEDZENIE Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw, aplikacja iFile może wypowiedzieć niniejszą Umowę Licencyjną, jeśli użytkownik nie przestrzega warunków niniejszej Umowy Licencyjnej. W takim przypadku musisz zniszczyć wszystkie kopie aplikacji iFile będące w twoim posiadaniu. 4. PRAWA AUTORSKIE Wszystkie tytuły, w tym między innymi prawa autorskie, do aplikacji iFile i wszelkie ich kopie są własnością aplikacji iFile u jej dostawców. Wszystkie tytuły i prawa własności intelektualnej do treści, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem aplikacji iFile, są własnością odpowiedniego właściciela treści i mogą być chronione przez obowiązujące prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej i traktaty. Niniejsza Umowa Licencyjna Nie daje ci żadnych praw do korzystania z takich treści. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane, są zastrzeżone przez (INSERT COMPANY NAME). 5. BRAK GWARANCJI Aplikacja iFile wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji na aplikację iFile. Aplikacja iFile jest udostępniana jako "Tak jak jest" bez żadnej wyraźnej lub dorozumianej gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, w tym między innymi gwarancji przydatności handlowej, nienaruszania lub przydatności określonego celu. iFile App nie gwarantuje ani nie ponosi odpowiedzialności za dokładność lub kompletność jakichkolwiek informacji, tekstu, grafiki, linków lub innych elementów zawartych w aplikacji iFile. iFile App nie udziela żadnych gwarancji dotyczących jakichkolwiek szkód, które mogą być spowodowane przez transmisję wirusa komputerowego, robaka, bomby zegarowej, bomby logicznej lub innego takiego programu komputerowego. Aplikacja iFile wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji lub oświadczeń wobec Autoryzowanych Użytkowników lub osób trzecich. 6. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI W żadnym wypadku aplikacja iFile nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym, bez ograniczeń, utracone zyski, przerwy w działalności lub utracone informacje) wyrastają z "korzystania z aplikacji iFile lub niemożności korzystania z aplikacji iFile, nawet jeśli aplikacja iFile została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód. W żadnym wypadku aplikacja iFile nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych lub za pośrednie, specjalne, przypadkowe, wtórne (w tym utracony zysk) lub inne szkody wynikające z umowy, czynu niedozwolonego lub w inny sposób. iFile App inc nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do treści aplikacji iFile lub jakiejkolwiek jej części, w tym między innymi za błędy lub pominięcia w niej zawarte, zniesławienie, naruszenie praw do reklamy, prywatność, prawa do znaków towarowych, przerwanie działalności, uszkodzenie ciała, utratę prywatności, prawa osobiste lub ujawnienie informacji poufnych.