Spryka Email Charger 2.0.4.27

Licencji: Bezpłatna wersja próbna ‎Rozmiar pliku: 5.47 MB
‎Ocena użytkowników: 3.0/5 - ‎1 ‎Głosów

Jeśli jesteś w biznesie i masz duże ilości informacji do wysłania do wielu osób, to wiesz, że obejmuje znalezienie najbardziej praktycznych i wygodnych narzędzi. Pozwala to na efektywne wysyłanie informacji przy jednoczesnym oszczędzaniu czasu. Spryka Email Charger to rozwiązanie, które jest proste, potężne i skuteczne, jeśli chodzi o wysyłanie wszystkich zbiorczych wiadomości e-mail i biuletynów, których potrzebujesz. Jeśli jesteś gotowy, aby naładować swoją firmę, oszczędzając czas i wysiłek z całego marketingu e-mail, to narzędzie jest dla Ciebie. Spryka Email Charger został zaprojektowany jako praktyczna i wygodna aplikacja do wysyłania zbiorczych wiadomości e-mail i biuletynów. Łączy w sobie wszystko, czego firmy potrzebują, aby pozostawać w kontakcie ze swoimi klientami i wysyłać duże ilości korespondencji. W przeciwieństwie do innych programów e-mail, które są używane do biuletynów, odbywa się to bez regularnych kłopotów. Możesz łatwo tworzyć niestandardowe wiadomości e-mail za pomocą intuicyjnego interfejsu użytkownika, wysyłając zbiorczą pozycję e-mail za pośrednictwem tego łatwego w użyciu i potężnego narzędzia. Główną koncepcją Spryka Email Charger jest mieć wszystko w jednym pakiecie do wysyłania zbiorczych wiadomości e-mail i biuletynów do klientów, potencjalnych klientów i innych odbiorców na liście. Odbywa się to poprzez kilka obszarów z określonymi funkcjami, które są skonsolidowane w jeden łatwy w użyciu interfejs użytkownika. Dzięki temu możesz łączyć dane, informacje, formatowanie i projekty specjalne w jeden adres e-mail. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika i rozbudowającym opcjom będziesz mieć gwarancję zaoszczędzenia czasu, pieniędzy i wysiłku podczas łączenia projektów i poczty e-mail.

historia wersji

 • Wersja 2.0.4.27 opublikowany na 2011-06-30

  Umowa licencyjna użytkownika końcowego – Umowa licencyjna użytkownika końcowego  Spryka Ładowarka e-mail®
  Prawa autorskie© 2011 Spryka Incorporated
  Wszelkie prawa zastrzeżone

  Umowa licencyjna

  Przed rozpoczęciem korzystania z tego oprogramowania należy uważnie zapoznać się z poniższymi warunkami. Jeśli użytkownik nie zawarł innej umowy licencyjnej podpisanej przez Firmę Spryka Incorporated, korzystanie z tego oprogramowania oznacza akceptację niniejszej umowy licencyjnej i gwarancji.

  Korzystanie z Ładowarki E-mail spryka (zwanej dalej "OPROGRAMOWANIEM") zależy od zgody użytkownika na następujące warunki:
  UDZIELENIE LICENCJI
  Spryka Incorporated (zwana dalej Spryką) udziela Ci ograniczonej niewyłącznej licencji na korzystanie z OPROGRAMOWANIA przez 30 dni. Do użytku komercyjnego, można korzystać z tego programu przez 30 dni za darmo jako okres próbny. Po tym czasie oczekuje się zarejestrowania tego programu lub usunięcia go z komputera.

  ZRZECZENIE SIĘ GWARANCJI
  OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE W STANIE TAKIM, W JAKIM JEST TO BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, Spryka ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, W TYM MIĘDZY INNYMI WSZELKICH DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ NARUSZENIA.
  CAŁE RYZYKO WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA LUB DZIAŁANIA PRODUKTU I DOKUMENTACJI POZOSTAJE W NALEŻYNIU DO ODBIORCY. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, SPRYKA W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY NASTĘPCZE, PRZYPADKOWE, BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SPECJALNE, KARNE LUB INNE SZKODY (W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, SZKODY Z TYTUŁU UTRATY
  ZYSKÓW, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI, UTRATY INFORMACJI BIZNESOWYCH LUB INNYCH STRAT PIENIĘŻNYCH) WYNIKAJĄCYCH Z NINIEJSZEJ UMOWY LUB KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z PRODUKTU, NAWET JEŚLI Spryka ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.
  TO OPROGRAMOWANIE I TOWARZYSZĄCE IM PLIKI SĄ SPRZEDAWANE &JAK IS& I BEZ GWARANCJI DOTYCZĄCYCH WYDAJNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB JAKICHKOLWIEK INNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH. Ze względu na różne środowiska sprzętowe i programowe, w których można umieścić ładowarkę e-mail spryka, nie jest oferowana żadna gwarancja na fitness dla określonego celu.

  Dobra procedura przetwarzania danych nakazuje, aby każdy program był dokładnie testowany z danymi niekrytycznych przed poleganiem na nim.
  Użytkownik musi przyjąć na siebie całe ryzyko korzystania z programu. WSZELKA ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY BĘDZIE OGRANICZONA WYŁĄCZNIE DO WYMIANY PRODUKTU LUB ZWROTU CENY ZAKUPU.

  ZAKRES DOTACJI
  Użytkownik nie może odtwarzać oprogramowania, dekompilować ani dezasemagulować oprogramowania. Spryka zachowuje tytuł i wszelkie prawa własności do SOFTWARE.

  Prawa autorskie
  Niniejsze OPROGRAMOWANIE jest chronione prawami autorskimi i międzynarodowymi traktatami dotyczącymi praw autorskich, a także innymi prawami i traktatami dotyczącymi własności intelektualnej.

  Konserwacji
  Spryka nie jest zobowiązana do zapewnienia konserwacji lub aktualizacji oprogramowania. Jednakże wszelkie prace konserwacyjne lub aktualizacje dostarczone przez Spryka są objęte niniejszą Umową.

  Zarejestrowana wersja

  Jedna zarejestrowana kopia Ładowarki e-mail spryka może być używana przez jedną osobę, która korzysta z oprogramowania osobiście na jednym lub kilku komputerach, lub zainstalowana na jednej stacji roboczej używanej nie jednocześnie przez wiele osób, ale nie przez obie.

  Możesz uzyskać dostęp do zarejestrowanej wersji Spryka Email Charger za pośrednictwem sieci, pod warunkiem uzyskania indywidualnych licencji na oprogramowanie obejmujące wszystkie stacje robocze, które będą uzyskiwać dostęp do oprogramowania za pośrednictwem sieci. Na przykład, jeśli 4 różne stacje robocze będą miały dostęp do Spryka Email Charger w sieci, każda stacja robocza musi mieć własną licencję Spryka Email Charger, niezależnie od tego, czy używają Spryka Email Charger w różnym czasie, czy jednocześnie.
  Wersja ewaluacyjna

  Ocena i rejestracja

  To nie jest wolne oprogramowanie. Zgodnie z poniższymi warunkami użytkownik jest niniejszym licencjonowany do korzystania z tego oprogramowania do celów ewaluacyjnych bez opłat. Oprogramowanie ewaluacyjne ma limit 30 dni. Jeśli chcesz mieć w pełni funkcjonalną wersję, wymagana jest opłata rejestracyjna. Po otrzymaniu płatności zostanie wysłane hasło, aby odblokować wersję próbną.

  Dystrybucji

  Pod warunkiem, że użytkownik zweryfikuje, że rozpowszechnia wersję niezarejestrowana, niniejszym udzielasz licencji na tworzenie jak największej liczby kopii wersji ewaluacyjnej tego oprogramowania i dokumentacji; podać każdemu dokładne kopie oryginalnej wersji ewaluacyjnej; i rozpowszechniać wersję ewaluacyjną oprogramowania i dokumentacji w niezmodyfikowanej formie za pomocą środków elektronicznych i fizycznych (dyskietki, cd-ROM-y, płyty DVD itp.). Nie ma żadnych opłat za którykolwiek z powyższych.

  Użytkownik jest wyraźnie zabroniony od pobierania opłat lub żądania darowizny za takie kopie, jednak wykonane.

  Zarejestrowane oprogramowanie nie może być redystrybuowane. Informacje rejestracyjne (hasło, numer licencji) są poufne i nie mogą być rozpowszechniane.
  Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szczegóły programu